Услови коришћења

Веб сајт и налози
Уколико користите bibit.rs веб-сајт (у даљем тексту "Веб сајт")и креирате налог на њему, одговорни сте да податке о вашем налогу
(корисничко име - мејл и лозинку) држите на сигурном месту и да их не делите са другима. Такође, преузимате сву одговорност за све
активности које се обављају вашим налогом на нашем Веб сајту.

Ако имате мање од 18 година, наш Веб сајт можете да користите само у присуству пунолетне особе.

Bet4Beat д.о.о. задржава право да одбије да изврши поруџбину и/или услугу, као и да обрише/измени налог и/или поруџбину уколико:
  • дајете нетачне информације о личним подацима на вашем налогу
  • користите туђе податке без дозволе те особе (лажно представљање)
  • на било који начин ометате рад Веб сајта, или ометате и/или онемогућавате функције повезане са сигурношћу Веб сајта
  • бавите се било којим незаконитим и/или противправним понашањем.

Испорука
Цена испоруке се израунава пре плаћања. Цене испоруке зависе од ценовника курирских служби и Bet4Beat д.о.о. их мења сходно томе.

Производи
Трудимо се да сви производи на нашем Веб сајту буду приказани са исправним називима, спецификацијама, ценама и веродостојним
фотографијама. Ипак, не можемо да гарантујемо да су наведене информације у сваком тренутку у потпуности тачне.

Доступност
Трудимо се да у сваком тренутку подаци о доступности производа буду тачни, али постоје ситуације када не можемо да тврдимо да су
ти подаци у потпуности тачни. Уколико наручите производ који у том тренутку није доступан код нас, или добављача, бићете о томе
благовремено обавештени.