Рекламације

Рекламције
Bet4Beat д.о.о. није увек директан испоручилац наручене робе. На вашој пошиљци је увек јасно назначено од кога је пошиљка стигла. 
Сходно томе, све рекламације је потребно упутити испоручиоцу робе, уколико другачије није наглашено.