Veb sajt i nalozi

Ukoliko koristite bibit.rs veb-sajt (u daljem tekstu "Veb sajt")i kreirate nalog na njemu, odgovorni ste da podatke o vašem nalogu (korisničko ime - mejl i lozinku) držite na sigurnom mestu i da ih ne delite sa drugima. Takođe, preuzimate svu odgovornost za sve aktivnosti koje se obavljaju vašim nalogom na našem Veb sajtu.

Ako imate manje od 18 godina, naš Veb sajt možete da koristite samo u prisustvu punoletne osobe.

Bet4Beat d.o.o. zadržava pravo da odbije da izvrši porudžbinu i/ili uslugu, kao i da obriše/izmeni nalog i/ili porudžbinu ukoliko:

  • dajete netačne informacije o ličnim podacima na vašem nalogu
  • koristite tuđe podatke bez dozvole te osobe (lažno predstavljanje)
  • na bilo koji način ometate rad Veb sajta, ili ometate i/ili onemogućavate funkcije povezane sa sigurnošću Veb sajta
  • bavite se bilo kojim nezakonitim i/ili protivpravnim ponašanjem.

Isporuka

Cena isporuke se izraunava pre plaćanja. Cene isporuke zavise od cenovnika kurirskih službi i Bet4Beat d.o.o. ih menja shodno tome.

Proizvodi

Trudimo se da svi proizvodi na našem Veb sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, specifikacijama, cenama i verodostojnim fotografijama. Ipak, ne možemo da garantujemo da su navedene informacije u svakom trenutku u potpunosti tačne.

Dostupnost

Trudimo se da u svakom trenutku podaci o dostupnosti proizvoda budu tačni, ali postoje situacije kada ne možemo da tvrdimo da su ti podaci u potpunosti tačni. Ukoliko naručite proizvod koji u tom trenutku nije dostupan kod nas, ili dobavljača, bićete o tome blagovremeno obavešteni.